برنامه قطعی برق شهرک های صنعتی کاشان ، آران وبیدگل

ریاست محترم و صاحبان صنایع شهرک های صنعتی کاشان و آران و بیدگل

موضوع :اعلام برنامه قطعی برق با برنامه

نظر به اعلام شرکت توزیع برق استان اصفهان و جهت مدیریت پیک بار سال جاری ؛برنامه مدیریت بار و انرژی روزهای شنبه از ۷صبح شنبه تا ۷صبح فردا به مدت ۲۴ ساعته اجرا می گردد. شروع این طرح از شنبه هفته آینده مورخ ۱۹خرداد ماه الی ۱۵ شهریور سال ۱۴۰۳ شنبه هر هفته اجرا میگردد. با توجه به افزایش بار شبکه توزیع برق و داده های مرکز کنترل و دیسپاچینگ ملی جهت هم ترازی مصرف و تولید انرژی و مدیریت مصرف برق و تامین برق تعرفه های خانگی، برنامه خاموشی صنعتی اعمال خواهد شد .

البته در صورت مدیریت مصرف و کاهش ۹۰ درصدی برق مصرفی از سوی صنایع ، قطعا مدت زمان خاموشی ها کاهش خواهد یافت .

شنبه :شهرک های صباحی بیدگل و هلال آران وانصار نوشاباد

یکشنبه: شهرک صنعتی امیرکبیر فاز ۱ و ۲ شهرک صنعتی کویر شهرک صنعتی زاگرس (فتح المبین)

دوشنبه: شهرک صنعتی راوند

هر گونه تغییر در موارد فوق اطلاع رسانی خواهد گردید..