دسته: اخبار و رویدادهای صباحی

خرداد ۲۰
برنامه قطعی برق شهرک های صنعتی کاشان ، آران وبیدگل

ریاست محترم و صاحبان صنایع شهرک های صنعتی کاشان و آران و بیدگل موضوع :اعلام برنامه…

آبان ۲۳
جلسه راه اندازی نیروگاه برق خورشیدی

با سلام و احترامجلسه راه اندازی و احداث نیروگاه های خورشیدی با مقیاس کوچکامروز ساعت…